user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagande och marknadsförutsättningar för entreprenörskap

För att främja sund konkurrens och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden arbetar ME för att alla företag i entreprenadbranschen ska teckna kollektivavtal.

Företagande och marknadsförutsättningar för entreprenörskap

ME står för den svenska modellen och verkar för att alla företag i entreprenadbranschen ska teckna kollektivavtal – det främjar sund konkurrens och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden. Maskinentreprenörernas unika kunskap och kompetens skapar affärsvärde och nytta för samhället.

Arbetsmiljölagstiftningen utgör den viktiga grunden för ett säkert arbetsliv, men lagstiftningen måste anpassas mer till mindre företags förutsättningar. Lagen om offentliga upphandlingar måste också reformeras. Upphandlande myndigheter ska enbart ställa krav som är rimliga och relevanta, och som följs upp. Brottslighet mot företagare måste också stävjas.

Detta anser ME:

  • Teckna kollektivavtal – det skapar sund konkurrens och likvärdiga villkor.
  • Alla arbetsplatser ska vara trygga och säkra och med god säkerhetskultur. Anpassa arbetsmiljölagstiftningen till mindre företags förutsättningar.
  • Reformera Lagen om offentlig upphandling.
  • Stimulera konkurrensen – offentliga beställare bör öka möjligheterna för mindre och mellanstora entreprenörer att delta i stora projekt.
  • Prioritera åtgärder för att skydda företagare mot brottslighet som till exempel maskin- och drivmedelsstölder, cyberbrott och arbetslivskriminalitet.