user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till. Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.

Kontakta oss

Få svar direkt med ME-rådgivningen

Vi finns tillgängliga måndag-fredag 08:00-16:00

Kontakta oss

Välj ett ämne

När krävs Steg 3A, 3B respektive Steg 4-motorer?

Avgaser från arbetsmaskiner innehåller skadliga ämnen som kväveoxider, partiklar, kolväten och koldioxid. Tillåtna nivåer på utsläpp av avgaser från motorer hos arbetsmaskiner regleras i EU-direktiv och har införts i flera steg. Motorerna i de arbetsmaskiner som idag säljs som nya på marknaden ska uppfylla kravnivån Steg 4.

Krav vid upphandling

Blanketter och trycksaker 

Som medlem i ME kan du alltid enkelt och snabbt får tag i de blanketter eller informationsmaterial som du behöver i din verksamhet. 

Blanketter och trycksaker

Vi hjälper dig med juridiken 

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol.

Juridisk rådgivning

Aktuella frågor:

När bränslepriserna förändras

Drivmedelspriserna fortsätter att variera kraftigt. ME arbetar kontinuerligt med att påverka beslutsfattare kring vad detta innebär för branschen. I ett utmanande läge finns det ändå flera saker du som maskinentreprenör kan göra.

Ta hjälp av ME-Index

ME-Index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Här kan du läsa frågor och svar om vårt anläggningsmaskinindex och se en kort film om hur du kan använda dig av det i din verksamhet.

Räkna på dina driftkostnader

Ska du investera i en ny maskin eller planerar du för driften i företaget? Ta fram kalkyler för driftskostnad per timme för maskiner och förarkostnader. Resultatet kommer på en gång. Kalkylen tar hänsyn till kollektivavtal för beräkning av lönetillägg, rese- och traktamentskostnader, skatter och avgifter med mera.

Maskinklassning

Klassningslistan, ibland kallad maskinlistan, bygger på bygg- och anläggningsbranschens littreringssystem och omfattar samtliga maskintyper som används inom entreprenadbranschen.