user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.

 • Standardavtal entreprenader AB 04 och ABT 06

  Kom överens om vilka avtalsvillkor som ska gälla vid en entreprenad. Villkoren finns inte reglerat i lag så vid en tvist utgår domstolen från vad parterna avtalat. Använd er därför av branschens standardavtal. De två vanligaste är AB 04 och ABT 06.

 • Entreprenad- och upphandlingsformer samt roller

  Det finns entreprenadformer och upphandlingsformer att känna till samt roller och ansvarsområden i dessa. Vi reder ut grundbegreppen.

 • Vad ingår i entreprenörens åtagande?

  En av de vanligaste frågeställningarna vid en entreprenadtvister är frågan vad som ingår i entreprenörens åtagande. Problemen kan aktualiseras vid entreprenader till fast pris eller takpris.

 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast ersättningsformerna.

 • Konsumenttjänstlagen – vid arbete hos privatperson

  När en maskinentreprenör utför arbete åt en privatperson gäller konsumentlagstiftningen som är tänkt att skydda konsumenten. Här får du koll på vad som gäller för dig som företagare.

 • Mängdförteckningar

  Genom att låta så kallade mängduppgifter ingå i förfrågningsunderlaget får anbudsgivarna lika förutsättningar för att lämna anbud. Dessutom slipper varje anbudsgivare att själv göra mängdberäkningar i anbudet.

 • Tvister i entreprenader

  Tvister vill de flesta undvika. De tar mycket energi och tid samt kan kosta mycket pengar. Försök att lösa tvister direkt genom direkt förhandling. Om det inte går kan tvisten antingen avgöras genom ett skiljeförfarande eller en process vid allmän domstol. Men vad ska man då välja?

 • Undvik problem med skriftliga avtal

  Slut skriftliga avtal med din beställare. Då kan du undvika tvister som både kostar tid och pengar. I slutändan kan bristen på ett skriftlig avtal innebära att du riskerar att inte få betalt för utfört arbete. Har du råd med det?

 • Vi hjälper dig med juridiken

  Som medlem i Maskinentreprenörerna får du tillgång till rådgivning i entreprenadjuridik. Du kan få hjälp med att tyda lagar och villkor, med garanti och reklamation, vägledning i hur man skriver avtal och juridisk rådgivning om du stöter på problem.

 • Fakta om ÄTA-arbeten

  ÄTA-arbeten är arbeten som Ändras, Tillkommer eller Avgår efter att du och beställaren ingått ett avtal. I AB 04 finns regler som gör klart att en entreprenör både är berättigad och skyldig att utföra ÄTA-arbeten.

 • Hyra av maskin - med eller utan förare

  Ska ni hyra in eller hyra ut maskiner med eller utan förare? Kom i så fall ihåg att definiera vad som är avtalat mellan er och den andra parten. Vi har färdiga hyresvillkor och avtalsbekräftelser som ni kan använda.

 • Undvik kabelskador med Ledningskollen

  Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

 • Uppdrag i Norge - handelshinder

  Svenska maskinentreprenörer hittar allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.

 • Aktieägaravtal för er som delägare

  Ta fram ett aktieägaravtal om ni är flera personer som är delägare i ett aktiebolag. Då undviker ni att det uppstår oklarheter och problem emellan er som är delägarna.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.

Affärsverktyg

Håll ordning på dokument, foton ÄTA med mera. Enkelt med mobil rapportering.