user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast förekommande ersättningsformerna.
 • Vad som gäller vid auktioner

  När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.
 • Reklamera maskin med fel

  När du köper en maskin till din verksamhet och den visar sig ha ett fel har du enligt köplagen två år på dig att reklamera felet. Viktigt att notera är att detta inte innebär att man kan vänta i två år innan man reklamerar.
 • ABS 18 ersätter ABS 09

  För dig som utför konsumententreprenader kan det vara värt att notera att ABS 09 har ersatts av ABS 18. Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB och Trä och Möbelföretagen har tillsammans tagit fram ABS 18 med tillhörande entreprenadkontrakt. Några större förändringar har inte genomförts men två nya punkter har lagts till i de allmänna bestämmelserna, dessa två är punkterna 30 och 31.
 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Sedan 2017 kan upphandlingar innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med de nya reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.