user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Reklamera maskin med fel

  När du köper en maskin till din verksamhet och den visar sig ha ett fel har du enligt köplagen två år på dig att reklamera felet. Viktigt att notera är att detta inte innebär att man kan vänta i två år innan man reklamerar.
 • ABS 18 ersätter ABS 09

  För dig som utför konsumententreprenader kan det vara värt att notera att ABS 09 har ersatts av ABS 18. Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB och Trä och Möbelföretagen har tillsammans tagit fram ABS 18 med tillhörande entreprenadkontrakt. Några större förändringar har inte genomförts men två nya punkter har lagts till i de allmänna bestämmelserna, dessa två är punkterna 30 och 31.
 • Föreskrifter för cisterner

  Föreskrifter från Naturvårdsverket och MSB reglerar vad som gäller angående cisterner/tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor.
 • Försäkringar

  En bra försäkring är ditt skydd mot ekonomisk skada om det händer en olycka eller du begår ett misstag. Det finns sakförsäkringar, fordonsförsäkringar och försäkringar för ditt företag och verksamhet.
 • Entreprenadformer

  Det finns ett flertal entreprenadformer att känna till samt roller och ansvarsområden i dessa. Vi reder ut grundbegreppen här. Se även avsnitt under ”Fackliga frågor” om kollektivavtal och de regler och ansvar som gäller enligt avtalen för en entreprenör.