user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Standardavtal entreprenader AB 04 och ABT 06

  Kom överens om vilka avtalsvillkor som ska gälla vid en entreprenad. Villkoren finns inte reglerat i lag så vid en tvist utgår domstolen från vad parterna avtalat. Använd er därför av branschens standardavtal. De två vanligaste är AB 04 och ABT 06.

 • Vad kan du göra när materialpriserna går upp?

  När kostnaderna för material eller drivmedel stiger under pågående entreprenad kan det vara slitsamt att sitta fast i ett givet pris. Här får du veta hur rätten till prisjustering är reglerad i branschens standardavtal och vilka andra möjligheter du har att påverka situationen.

 • Prisreglera vid offentlig upphandling – går det?

  Skenande priser på material och drivmedel väcker frågor kring möjligheten att prisreglera. När ett entreprenadkontrakt eller ramavtal tillkommit genom offentlig upphandling är rätten till prisreglering begränsad.

 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.

 • Entreprenad- och upphandlingsformer samt roller

  Det finns entreprenadformer och upphandlingsformer att känna till samt roller och ansvarsområden i dessa. Vi reder ut grundbegreppen.

 • Vad ingår i entreprenörens åtagande?

  En av de vanligaste frågeställningarna vid en entreprenadtvister är frågan vad som ingår i entreprenörens åtagande. Problemen kan aktualiseras vid entreprenader till fast pris eller takpris.

 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast ersättningsformerna.

 • Konsumenttjänstlagen – vid arbete hos privatperson

  När en maskinentreprenör utför arbete åt en privatperson gäller konsumentlagstiftningen som är tänkt att skydda konsumenten. Här får du koll på vad som gäller för dig som företagare.

 • Mängdförteckningar

  Genom att låta så kallade mängduppgifter ingå i förfrågningsunderlaget får anbudsgivarna lika förutsättningar för att lämna anbud. Dessutom slipper varje anbudsgivare att själv göra mängdberäkningar i anbudet.

 • Tvister i entreprenader

  Tvister vill de flesta undvika. De tar mycket energi och tid samt kan kosta mycket pengar. Försök att lösa tvister direkt genom direkt förhandling. Om det inte går kan tvisten antingen avgöras genom ett skiljeförfarande eller en process vid allmän domstol. Men vad ska man då välja?

 • Undvik problem med skriftliga avtal

  Slut skriftliga avtal med din beställare. Då kan du undvika tvister som både kostar tid och pengar. I slutändan kan bristen på ett skriftlig avtal innebära att du riskerar att inte få betalt för utfört arbete. Har du råd med det?

 • Fakta om ÄTA-arbeten

  ÄTA står för Ändring, Tillägg eller Avgår och gäller arbeten som ändras, läggs till eller avgår efter att du och beställaren ingått ett avtal. I AB 04 finns regler som gör klart att en entreprenör både är berättigad och skyldig att utföra ÄTA-arbeten.

 • Hyra av maskin - med eller utan förare

  Ska ni hyra in eller hyra ut maskiner med eller utan förare? Kom i så fall ihåg att definiera vad som är avtalat mellan er och den andra parten. Vi har färdiga hyresvillkor och avtalsbekräftelser som ni kan använda.

 • Undvik kabelskador med Ledningskollen

  Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webbtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

 • Ansvar för material

  I standardavtalet AB 04 är garantitiden för material och varor två år. Blir det en garantifråga är det alltså du som entreprenör som har bevisbördan och ska visa att beställaren utsatt varan för onormal eller felaktig användning. Men det finns vägar för att minska dina risker.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du hjälp med juridiska frågor av våra företagsrådgivare, om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du också tillgång till våra anlitade entreprenadjurister.

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.