user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Hyra av maskin - med eller utan förare

  Ska ni hyra in eller hyra ut maskiner med eller utan förare? Kom i så fall ihåg att definiera vad som är avtalat mellan er och den andra parten. Vi har färdiga hyresvillkor och avtalsbekräftelser som ni kan använda.
 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast ersättningsformerna.
 • Garanti och reklamation vid maskinköp

  När du köper en maskin och den visar sig ha ett fel har du enligt köplagen två år på dig att reklamera felet. Men vänta inte med att reklamera ett fel, då kan du förlora dina rättigheter till prisavdrag eller möjligheten att få köpet upphävt.
 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.
 • Entreprenad- och upphandlingsformer samt roller

  Det finns entreprenadformer och upphandlingsformer att känna till samt roller och ansvarsområden i dessa. Vi reder ut grundbegreppen.
 • Vi hjälper dig med juridiken

  Som medlem i Maskinentreprenörerna får du tillgång till rådgivning i entreprenadjuridik. Du kan få hjälp med att tyda lagar och villkor, med garanti och reklamation, vägledning i hur man skriver avtal och juridisk rådgivning om du stöter på problem.
 • Undvik problem med skriftliga avtal

  Slut skriftliga avtal med din beställare. Då kan du undvika tvister som både kostar tid och pengar. I slutändan kan bristen på ett skriftlig avtal innebära att du riskerar att inte få betalt för utfört arbete. Har du råd med det?
 • Undvik kabelskador med Ledningskollen

  Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.
 • Uppdrag i Norge - handelshinder

  Svenska maskinentreprenörer hittar allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.
 • Arbete hos en privatperson (konsument)

  När en maskinentreprenör utför arbete åt en privatperson gäller konsumentlagstiftningen som är en tvingande lagstiftning till förmån för konsumenten. Håll koll på reglerna - det påverkar dina möjligheter att få betalt.
 • Hantera risker i entreprenader

  Risker finns i nästan alla delar av en entreprenad: ekonomiska, tekniska och juridiska risker. Planera för att minska riskerna genom att i förväg utvärdera riskerna, använda standardavtal och dokumentera överenskommelser.
 • Garanti och ansvar för fel - vad är vad?

  En garanti är inte detsamma som ansvar för fel. Att lämna garanti är frivilligt, men har du lämnat garanti måste du bevisa att eventuellt uppkomna fel inte beror på ditt utförda arbete. Ansvar för fel däremot regleras i lag. Lär dig skillnaderna på garanti och ansvar för utfört arbete.
 • Ansvar för material

  I standardavtalet AB 04 är garantitiden för material och varor två år. Blir det en garantifråga är det alltså du som entreprenör som har bevisbördan och ska visa att beställaren utsatt varan för onormal eller felaktig användning. Men det finns vägar för att minska dina risker.
 • Tvister i entreprenader

  Tvister vill de flesta undvika. De tar mycket energi och tid samt kan kosta mycket pengar. Försök att lösa tvister direkt genom direkt förhandling. Om det inte går kan tvisten antingen avgöras genom ett skiljeförfarande eller en process vid allmän domstol. Men vad ska man då välja?
 • Vad ingår i entreprenörens åtagande?

  En av de vanligaste frågeställningarna vid en entreprenadtvister är frågan vad som ingår i entreprenörens åtagande. Problemen kan aktualiseras vid entreprenader till fast pris eller takpris.