user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Försäkringar

  En bra försäkring är ditt skydd mot ekonomisk skada om det händer en olycka eller du begår ett misstag. Det finns sakförsäkringar, fordonsförsäkringar och försäkringar för ditt företag och verksamhet.
 • Entreprenadformer

  Det finns ett flertal entreprenadformer att känna till samt roller och ansvarsområden i dessa. Vi reder ut grundbegreppen här. Se även avsnitt under ”Fackliga frågor” om kollektivavtal och de regler och ansvar som gäller enligt avtalen för en entreprenör.
 • Undvik problem med skriftliga avtal

  ME:s advokat på Terra Advokat AB påminner om vikten av att sluta skriftliga avtal med företagets beställare. Med skriftliga avtal kan många tvister undvikas – tvister som både kostar tid och pengar, och i slutändan kan innebära att du riskerar att inte får betalt för utfört arbete.
 • SIK- För säkrare arbetsmiljö på väg

  För att vända trenden med antalet ökade skadade och omkomna arbetstagare på vägarbeten, har Trafikverket tagit fram ett säkerhetsprogram, kallat SIK (Skandinavisk Infrastrukturkompetens) med krav på kompetens och kunskap i arbetsmiljö och säkerhet hos den personal som skall arbeta i deras projekt.
 • Garanti och reklamation

  En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.