user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Maskinentreprenörerna, förkortat ME, företräder drygt 4 000 medlemmar med nästan 20 000 anställda. Våra medlemsföretag anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor, för att nämna några exempel. Kort sagt utvecklar våra medlemmar genom sina verksamheter vårt samhälles infrastruktur.

Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME är bundna av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag.

Rådgivning och expertstöd till medlemmarna

Kärnan i vår verksamhet är rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor och vid fackliga förhandlingar. Vi har kollektivavtal med Seko, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv.

Påverkansarbete som utvecklar branschen

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. Vi driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch. Vi svarar på remisser som berör våra medlemmar och verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.

Exempel på frågor ME driver:

ME-skolan utbildar framtidens maskinförare

För våra medlemmar är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga. I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildar vi framtidens maskinförare på flera orter i Sverige. Vi ordnar också kurser för verksamma i branschen.
Mer om ME-skolan

MEKO – ME:s konjunkturbarometer

Två gånger om året tar ME i samarbete med analysföretaget Navet Anlaytics fram konjunkturrapporten MEKO. Rapporten består dels av ekonomiska nyckeltal som tas fram av Navet Analytics, dels av en företagarpanel som ger en bild av företagens situation när det gäller marknad och försäljning. MEKO visar hur branschen mår och lämnar även en prognos för det kommande halvåret.

Läs MEKO

Uppdaterad den 28 mars 2019

Relaterat innehåll

Tidningen Maskinentreprenören

Som medlem i Maskinentreprenörerna ingår den äldsta och mest moderna tidningen för branschen. Som medlem för du den till ditt företag varje månad. Om dina anställda vill ha tidningen får dom den hemskickat kostnadsfritt.

Infrastipendiet

För att uppmuntra fortsatt utveckling i branschen har Maskinentreprenörerna (ME) instiftat Infrastipendiet. Det ska stimulera unga, kreativa maskinentreprenörer som använder ny teknik på ett smart sätt. Nomineringen för 2019 års stipendium är nu öppen.