user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Maskinentreprenörerna, förkortat ME, företräder drygt 4 000 medlemmar med 21 000 anställda. Våra medlemsföretag anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor, för att nämna några exempel. Kort sagt utvecklar våra medlemmar genom sina verksamheter vårt samhälles infrastruktur.

Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME omfattas av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag. Medlemmar i ME är också automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, villket har ytterligare fördelar. Läs mer om kopplingen här.

Rådgivning och expertstöd till medlemmarna

Kärnan i vår verksamhet är rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor och vid fackliga förhandlingar. Vi har kollektivavtal med Seko, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv.

Vid frågor som kräver särskilt fokus kan Maskinentreprenörerna initiera expertteam i frågor som är aktuella och viktiga för medlemmarna. De team som sätts samman ska arbeta med särskilda frågor av lite större omfattning som kräver insatser av en mindre grupp under längre tid.

Läs mer om ME:s expertteam

Påverkansarbete som utvecklar branschen

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. Vi driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch. Vi svarar på remisser som berör våra medlemmar och verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.

Exempel på frågor ME driver:

ME-skolan utbildar framtidens maskinförare

För våra medlemmar är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga. I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildar vi framtidens maskinförare på flera orter i Sverige. Vi ordnar också kurser för verksamma i branschen.
Mer om ME-skolan

MEKO – ME:s konjunkturbarometer

Två gånger om året tar ME i samarbete med analysföretaget Navet Anlaytics fram konjunkturrapporten MEKO. Rapporten består dels av ekonomiska nyckeltal som tas fram av Navet Analytics, dels av en företagarpanel som ger en bild av företagens situation när det gäller marknad och försäljning. MEKO visar hur branschen mår och lämnar även en prognos för det kommande halvåret.
Läs MEKO

Affärslandskap 2025 - Bra men komplicerad framtid för maskinentreprenörer

Hur kommer maskinentreprenörernas bransch utvecklas de kommande fem åren? Det är en viktigt och central fråga för medlemsföretagen i ME. Tillsammans med det internationella analysföretaget Kairos Future har förtroendevalda och sakkunniga inom ME arbetat fram rapporten Affärslandskap 2025. Det är intressant och relevant läsning som ger en prognos över vilka delar i verksamheten som antagligen måste vässas eller förändras för att maskinentreprenörer på ett bra sätt hänga med när digitalisering och ökad konkurrens blir en naturlig del av verkligheten.

Ladda ner rapporten Affärslandskap 2025

Uppdaterad den 10 januari 2020

Relaterat innehåll

Tidningen Maskinentreprenören

Som medlem i Maskinentreprenörerna får du den äldsta och mest moderna tidningen för branschen. Vi skickar den till ditt företag varje månad. Om dina anställda också vill ha tidningen skickar vi hem den kostnadsfritt.

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Infrastipendiet till årets innovatör

För att uppmuntra fortsatt utveckling i branschen har Maskinentreprenörerna (ME) instiftat Infrastipendiet. Det ska stimulera unga, kreativa maskinentreprenörer som använder ny teknik på ett smart sätt.