user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Hjälp ditt barn till en trygg framtid!

Att vara maskinförare är ett fritt och roligt jobb. Det skapar stolthet att behärska och förfina tekniken i grävmaskinen. Dessutom kan maskinförare se tydliga resultat av sitt jobb, ofta banbrytande byggprojekt. Behovet av nya maskinförare är stort och kommer att öka när stora infrastruktursatsningar ska förverkligas, samtidigt som medarbetare går i pension. Att bli maskinförare är ett bra yrke - med en trygg framtid.

Det är mycket att tänka på när ungdomarna ska välja gymnasieutbildning. Vilket program passar mitt barn bäst? Är han/hon en praktiker eller en kommande akademier. Hur hjälper jag honom/henne att välja rätt? Här har vi sammanställt lite frågor och svar om vilka vi på ME-skolan är och varför vi vill hjälpa fram duktiga maskinförare i världen.

Vilka är ME?

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarförbundet för företag som utför arbeten med anläggningsmaskiner som till exempel grävmaskin och hjullastare. ME har ca 4 100 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter ca 20 000 medarbetare och ingår som en del av organisationen Svenskt Näringsliv.

Vad är ME-skolan?

ME-skolan ägs av Maskinentreprenörerna och är branschens egen skola för utbildning av blivande maskinförare och kompetensutveckling inom bransch- och medlemsföretagen.

Varför satsar ME-skolan på gymnasieutbildning?

Branschen har ett stort behov av ny personal under lång tid framåt eftersom det kommer att byggas mycket samtidigt som många går i pension. Vi vill också utveckla utbildningen så att eleverna får en undervisning med så hög kvalitet som möjligt och dessutom öka antalet utbildningsplatser runt om i landet.

Hur sker samarbetet med olika gymnasieskolor?

ME-skolan samarbetar med främst kommunala gymnasieskolor som är huvudman och tar hand om de gymnasiegemensamma ämnena (matte, svenska osv.), skoladministration, schemaläggning, elevhälsovård mm. ME-skolan tar hand om de yrkesinriktade delarna av utbildningen på uppdrag av den aktuella gymnasieskolan.

Varför ska man gå på ett gymnasium som samarbetar med ME-skolan?

Här får eleverna det bästa av två världar. Gymnasieskolan har god kompetens för sin del av utbildningen och ME-skolan har den bästa kompetensen för det som berör yrket. ME-skolan har också mer resurser än en enskild gymnasieskola för att utveckla utbildningen, genomföra olika satsningar och dra nytta av olika nätverk inom branschen.

Vad innebär inriktningen Anläggningsfordon på Bygg- och anläggningsprogrammet?

På inriktningen Anläggningsfordon lär man sig köra och hantera mobila arbetsmaskiner i anläggningsarbete som maskinteknik, byggkunskap, markarbeten inom väg, anläggning och ledningsarbete, ballastkunskap, ritningsläsning och trafikkunskap.

Man får också kunskaper i trafiksäkerhet, fordonsunderhåll och användning av navigationsutrustning samt grundläggande anläggningskunskaper, till exempel schaktning, täktverksamhet, isolering och dränering.  Som förare av anläggningsfordon kan man transportera gods och material, gräva, schakta, bearbeta berg, lasta, lossa och lyfta tunga material.

Vilken standard håller ME-skolans maskiner?

ME-skolan har nya maskiner från Caterpillar genom ett unikt avtal som innebär att maskinerna byts ut varje år. Eleven får alltid jobba med den senaste tekniken och med en variation av olika typer av maskiner och utrustningar.

Ingår körkort i utbildningen hos ME-skolan?

Ja, delvis. Ett startpaket med ca 10 körlektioner för körkort klass B ingår under åk 2. Övningskörningen är schemalagd under skoltid. Eleven får själv stå för ev. extra lektioner och uppkörning, som sker på vanligt sätt. Man får alltså en god hjälp till ett B-körkort, vilket krävs för att man senare ska kunna arbeta i branschen.

Kan man få behörighet för högskolestudier?

Ja, man kan själv välja om man vill läsa de ämnen som krävs för högskolebehörighet bland annat genom det individuella valet. Detta är ett bra alternativ eftersom det både leder till en yrkesutbildning med goda chanser till jobb direkt efter examen och samtidigt ger möjlighet att läsa vidare. Vi rekommenderar att barnet läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Man har rätt att läsa de kurserna inom ramen för programmet eller som utökat program. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på skolan i god tid för att upprätta en individuell studieplan åt ditt barn.

Kan man söka direkt till ME-skolan?

Nej. ME-skolan är ingen friskola. Ansökan görs direkt till de aktuella gymnasieskolor som vi samarbetar med. Vänd er till  studie- och yrkesvägledaren eller direkt till den skola ditt barn vill ansöka till för att få hjälp med ansökan.

Läs mer om var ditt barn kan bli grävmaskinist på ME-skolan.

Uppdaterad den 26 oktober 2018

Gymnasieutbildning för maskinförare - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Branschen har ett stort behov av ny personal under lång tid framåt, därför jobbar ME tillsammans med ett antal gymnasieskolor för att utbilda fler maskinförare. tack vare ME:s expertis och kontaktnät i branschen kan vi se till att undervisning håller så hög kvalitet som möjligt och att de elever som går utbildningen har de kunskaper som faktiskt efterfrågas av arbetsgivare.

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

ME Utbildningscenter

På ME Utbildningscenter erbjuder ME-skolan maskinförarutbildning för ungdomar och vuxna. Här kan du också göra kompetensprov och komplettera ditt yrkesbevis för fler maskiner. Här förlägger vi också kurser och andra utbildningar som hålls av ME-skolan.

Praktikanter - bra för branschen, bra för dig

Att ta in en praktikant från ME-skolan i företaget är ett bra sätt att lära känna en blivande maskinförare. Du hjälper eleven omsätta sina teoretiska kunskaper i verkligt arbete. Fungerar ni bra ihop finns möjlighet att anställa eleven efter examen. Kan du erbjuda en praktikplats? Anmäl intresse så kontaktar vi dig inom kort.