user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vilka maskiner finns det i branschen?

Du som funderar på att bli maskinförare undrar kanske över vilka maskiner som finns i branschen. Det finns många olika sorters maskiner och i olika modeller. De är ofta specialgjorda för sina olika användningsområden. De vanligaste är hjullastare och grävmaskiner.

Vad gör en hjullastare?

Små hjullastare

En hjullastare kan användas på väldigt många sätt, beroende på hur man utrustar den. Små kompakta hjullastare används ofta för att transportera byggmaterial på en byggarbetsplats. Då har de kanske pallgafflar längst fram. Eller så har de en skopa som gör att de kan de användas för att göra fina, jämna ytor. På vintern kan de få en snöplog fram. De är ganska vanliga bland dem som sköter bostadsområden eller parker, eller sopar bort gruset från gatorna efter vintern. Just nu blir det allt vanligare att små hjullastare går på batteri. Det göra att de både blir tystare och att de inte släpper ut några avgaser. Det betyder att de kan användas på ställen där sådant är extra viktigt. 

Stora hjullastare

Stora hjullastare är nästan alltid fyrhjulsdrivna och ramstyrda. Det gör att de kan röra sig och svänga smidigt även på en trång byggarbetsplats. Liksom de mindre hjullastarna har de fästen för olika redskap. De har också ett lyftaggregat som gör att de kan lyfta och vinkla en skopa. Det är viktigt eftersom de ofta används för att flytta grus, sten, flis och jord från en plats till en annan. Men det går inte att gräva hål med en hjullastare, då behöver man en grävmaskin. En riktigt stor hjullastare kan väga över tio ton, lika mycket som sådär fem eller sex personbilar.

Vad gör en grävmaskin?

En grävmaskin är nog den vanligaste anläggningsmaskinen av alla. Precis som med hjullastare finns den i många olika storlekar. De är uppbyggda med en överdel med motor och hytt för föraren och en undervagn med hjul eller larvband. Mindre grävmaskiner, sådana som väger upp till 20 ton, går ibland på hjul. Det betyder att de kan köra på vanlig väg, åtminstone korta sträckor. Riktigt stora grävmaskiner kallas bandgrävare och går på larvband. De måste transporteras på särskilda lastbilssläp.

Precis som namnet säger används en grävmaskin för att gräva, eller schakta, och flytta stora jordmassor, alltså det som behövs när man bygger vägar eller hus – eller för den delen när man låter en liten grävmaskin gräva ett hål för en pool på tomten. Och precis som hjullastarna kan den utrustas med massor av olika specialverktyg. Det finns många olika sorters skopor för olika ändamål och till exempel hydraulhammare och saxar som kan användas för att slå eller klippa sönder betong när någonting behöver rivas.

Det finns många tillverkare av grävmaskiner. Bland de mest kända är Volvo, CAT, Liebherr, Hitachi och Komatsu. Några av dem tillverkar redan grävmaskiner, till och med riktigt stora sådana, som går på batterier.

Vad gör en dumper?

En dumper ser ut som en stor traktor, fast utan framhjul. Men egentligen är det en slags terränggående lastbil, byggd för att flytta sten, grus och jord på ställen där det är svårt att komma fram och där en vanlig lastbil skulle köra fast direkt. Den klarar väldigt stora nivåskillnader utan att tippa eller fastna och har drivning på alla sex paren hjul, något som gör den väldigt rörlig och flexibel. De används ofta i stora väg- och tunnelbyggen, eller i gruvor. Den första dumpern utvecklades av Volvo Construction Equipment I Eskilstuna.

Uppdaterad den 29 mars 2019

Relaterat innehåll

Gymnasieutbildning för maskinförare - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Branschen har ett stort behov av ny personal under lång tid framåt, därför jobbar ME tillsammans med ett antal gymnasieskolor för att utbilda fler maskinförare. tack vare ME:s expertis och kontaktnät i branschen kan vi se till att undervisning håller så hög kvalitet som möjligt och att de elever som går utbildningen har de kunskaper som faktiskt efterfrågas av arbetsgivare.

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.