user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Så hanterar du bluffakturor

  Fakturabedrägeri, som också kallas Bluffaktura, är ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad.
 • Fordonspärm

  På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt.
 • Terrängkörning är inte tillåtet

  Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.
 • Skatt på bränsle (drivmedelsskatt)

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.
 • Biodrivmedel och reduktionsplikt

  Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av växthusgas från fossila bränslen genom inblandning av förnybara drivmedel.
 • Skyltning av maskiner

  Registreringsskylt, LGF-skylt och 50-skylt. Vilka regler gäller för arbetsmaskiner egentligen.
 • Försäkringar

  En bra försäkring är ditt skydd mot ekonomisk skada om det händer en olycka eller du begår ett misstag. Det finns sakförsäkringar, fordonsförsäkringar och försäkringar för ditt företag och verksamhet.
 • Förarbehörigheter

  Det är ett antal lagar och förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.
 • Vad får jag lasta på kärran efter min hjulgrävare?

  Det är vanligt att det i upphandlingsunderlaget står att hjulgrävare ska vara utrustad med draganordning och tipputtag, underförstått att det ska finnas möjlighet att koppla på en kärra för att utföra vissa frakttjänster.
 • Vad ska jag tänka på när jag köper ny maskin?

  Att köpa en maskin är ofta en stor investering. Här har vi försökt samla några saker du bör tänka på vid val av ny maskin/leverantör.
 • Vad ska jag tänka på när jag köper begagnad maskin?

  Att köpa en maskin är ofta en stor investering. Här har vi försökt samla några saker du bör tänka på vid val av begagnad maskin/leverantör.
 • När krävs Steg 3A, 3B respektive Steg 4-motorer?

  Tillåtna nivåer på utsläpp av avgaser från motorer hos arbetsmaskiner regleras i EU-direktiv och har införts i flera steg. Motorer över 56 kW effekt i de arbetsmaskiner som idag säljs som nya på marknaden ska uppfylla kravnivån Steg 4.
 • När krävs trafiktillstånd?

  Ett företag som yrkesmässigt transporterar gods för annans räkning med motorfordon på väg skall ha yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen och EU-förordning.
 • CE-märkning

  Är din maskin eller redskap inte CE-märkta får de inte användas alls i Sverige. Detta är av högsta vikt att du kontrollerar för det kan få mycket stora konsekvenser för dig och ditt företag i fall en olycka uppstår.
 • Stölder och skadegörelse

  Maskinentreprenörernas bransch är relativt hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör och diesel stjäls kontinuerligt. Detta gör att vi har ett stort ansvar att försvåra för tjuvarna, anmäla brott och säkra bevis. Förlust av maskiner och stillestånd kostar ju stora pengar.