user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Fordonspärm

  Samla varje maskins dokumentation i en fordonspärm som följer med i maskinen. Viss dokumentation är det krav på att det finns, men det bästa är ju att ha all dokumentation på ett ställe.

 • Garanti och reklamation vid maskinköp

  När du köper en maskin och den visar sig ha ett fel har du enligt köplagen två år på dig att reklamera felet. Men vänta inte med att reklamera ett fel, då kan du förlora dina rättigheter till prisavdrag eller möjligheten att få köpet upphävt.

 • Skyltning av maskiner

  Registreringsskylt, LGF-skylt och 50-skylt. Vilka regler gäller för arbetsmaskiner egentligen? Vi reder ut det åt dig!

 • Förarbehörigheter

  Det är ett antal lagar och förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.

 • Vad får jag lasta på släpet efter min hjulgrävare?

  Det är vanligt att det i upphandlingsunderlaget står att hjulgrävare ska vara utrustade med draganordning och tipputtag, underförstått att det ska finnas möjlighet att koppla på ett släp för att utföra vissa frakttjänster.

 • Köpa ny maskin - checklistor

  Att köpa en maskin är en stor investering. Här får du två checklistor. En för krav på en ny maskin och en för själva köpet. Lycka till med ditt maskinköp!

 • Köpa begagnad maskin - vad ska jag tänka på?

  Att köpa en maskin är ofta en stor investering. Här har vi samlat några saker du bör tänka på vid val av begagnad maskin.

 • Avgasregler

  Avgaser från arbetsmaskiner innehåller skadliga ämnen som kväveoxider, partiklar, kolväten och koldioxid. Tillåtna nivåer på utsläpp av avgaser från motorer hos arbetsmaskiner regleras i EU-direktiv.

 • När krävs trafiktillstånd?

  Ett företag som yrkesmässigt transporterar gods för annans räkning med motorfordon på väg ska ha yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen och EU-förordning.

 • CE-märkning

  Maskiner och redskap ska vara CE-märkta för att säljas i Sverige. Att arbeta med en maskin eller utrustning som inte är CE-märkt får stora konsekvenser för dig och ditt företag i fall en olycka uppstår.

 • Maskinklassning

  Klassningslistan, ibland kallad maskinlistan, bygger på bygg- och anläggningsbranschens littreringssystem och omfattar samtliga maskintyper som används inom entreprenadbranschen.

 • Hyra av maskin - med eller utan förare

  Ska ni hyra in eller hyra ut maskiner med eller utan förare? Kom i så fall ihåg att definiera vad som är avtalat mellan er och den andra parten. Vi har färdiga hyresvillkor och avtalsbekräftelser som ni kan använda.

 • Standardavtal vid köp och reparation av maskin

  Använd standardavtal vid köp och reparation av maskiner. På så vis minskar du dina risker. Men kom ihåg att om ett standardavtal ska gälla måste ni hänvisa till det i ert avtal.

 • Terrängkörning är inte tillåtet

  Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

 • Skatt på bränsle (drivmedelsskatt)

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.

Miljökrav i entreprenader

Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du hjälp med juridiska frågor av våra företagsrådgivare, om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du också tillgång till våra anlitade entreprenadjurister.