user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Extra skatt på bilar från 1 juli 2018

  Från 1 juli får nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt <3500 kg), med höga utsläpp av koldioxid, en årlig extra skatt under de tre första åren.
 • Fortfarande problem med miljöoljor

  Av de som hittills svarat på vår enkät om användning av miljöoljor anger hälften att de har någon form av problem. Berätta om dina erfarenheter i enkäten nedan. Ju fler som svarar desto tydligare bild får vi.
 • Förarbehörigheter

  Det är ett antal lagar och förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.
 • Vad får jag lasta på kärran efter min hjulgrävare?

  Det är vanligt att det i upphandlingsunderlaget står att hjulgrävare ska vara utrustad med draganordning och tipputtag, underförstått att det ska finnas möjlighet att koppla på en kärra för att utföra vissa frakttjänster.
 • Vad ska jag tänka på när jag köper ny maskin?

  Att köpa en maskin är ofta en stor investering. Här har vi försökt samla några saker du bör tänka på vid val av ny maskin/leverantör.