user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Schaktansvarig - Säker schakt

Utbildning Schaktansvarig - säker schakt, för ett säkrare arbete.

Beskrivning

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande för att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.

INNEHÅLL:
- Regelverk
- Jordartskännedom
- Tekniska egenskaper
- Säker schakt
- Övervakning och kontroll
- Kunskapsprov

Passar dig som är:
Arbetsledande personal och schaktansvariga.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06.
Ta med giltigt legitimation (pass, ID eller körkort).


Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
3.500 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.100 kr ex moms