user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kollektivavtal

Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Mer om kollektivavtalen

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA) innehåller avtalade löneökningar, nya arbetstidsregler och möjlighet för arbetsgivaren att införa individuell lönesättning. Avtalet löper mellan 1 januari 2021 och 31 maj 2023.

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. Avtalet löper mellan 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.