user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kollektivavtal

Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.

Maskinentreprenörerna träffar kollektivavtal med Byggnads, Seko, IF Metall, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för cirka 4 000 medlemsföretag. Genom medlemskapet omfattas ME-företagen automatiskt av de kollektivavtal som gäller för verksamheten.

OBS: På grund av uppskjutna förhandlingar och prolongerade (förlängda) avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum förrän tidigast sista november i år efter att avtalsförhandlingarna är klar. Vi på Maskinentreprenörerna kan inte garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, eller att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Vilket kollektivavtal ska du tillämpa?

För ME-företag som har verksamhet inom både bygg och anläggning är det inom vilken del av branschen företaget gör mest jobb som styr vilket kollektivavtal som gäller. Se indelning av arbetsobjekt för maskinföraravtalet och entreprenadmaskinavtalet. För dig med verksamhet inom gruvindustrin finns gruventreprenadavtalet. Inom ME finns också tjänstemannaavtalet och torvavtalet.

Maskinföraravtalet (MFA)

Maskinföraravtalet (MFA) är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko - Service och Kommunikationsfacket. Avtalsperioden löper mellan 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.
Mer om Maskinföraravtalet (MFA)

Dokument

Detaljerad avtalsinformation 

Avtalstryck Maskinföraravtalet 2017-2020

Lönetabell nya löner 2017-2020

Förhandlingsprotokoll

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Entreprenadmaskinavtalet tecknas mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Avtalsperioden löper mellan den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. 
Mer om Entreprenadmaskinavtalet

Dokument

Detaljerad avtalsinformation

Avtalstryck Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020

Lönetabell nya löner 2017-2020

Lärlingslöner 2017-2020 

Förhandlingsprotokoll

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Gruventreprenadavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall. Avtalsperioden löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.
Mer om Gruventreprenadavtalet

Dokument

Avtalstryck Gruventreprenadavtalet 2017-2020

Lönetabell nya löner 2017-2020

Förhandlingsprotokoll

Beräkningsexempel - skift - hur aktuella regler ska tolkas och tillämpas när det gäller förkortningen av arbetstiden vid nattförläggning och hur det påverkar den möjliga längden på förmiddags- och eftermiddagsskiften.

Torvavtalet (TA)

Torvavtalet är ett kollektivavtal mellan med ME och IF Metall. Avtalsperioden löper mellan 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.
Mer om Torvavtalet

Dokument

Avtalstryck Torvavtalet 2017-2020

Lönetabell nya löner 2017-2020

Notera att

  • på Torvavtalets område får timlön användas vid kortare anställning, exempelvis vid säsongsanställning.
  • på Torvavtalets gäller särskilda semesterregler, se bilaga C i förhandlingsprotokollet.
  • på Torvavtalets område avses med övriga förare, förare av ej yrkespliktig maskin, exempelvis pistmaskin med flera som ej kräver yrkesbevis.

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Tjänstemannaavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna (ME), Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Glasbranschföreningen, VVS-företagen, Målarmästarna och Plåtslageriernas Riksförbund och de fackliga motparterna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.
Mer om Tjänstemannaavtalet

Dokument

Avtalstryck Tjänstemannaavtalet 2017-2020

The Salaried Employees Agreement 2017-2020

OBS! Det blev tyvärr ett fel i avtalstrycket i Tjänstemannaavtalets bilaga 3, löneavtal Sveriges Ingenjörer sidan 7, punkt 5. Tidpunkten för lönerevision enligt detta avtal är 1 april, om inte annat överenskommits skriftligen mellan de lokala parterna. Avtalet kommer inte att nytryckas, men rätt text finns nu inlagd i avtalet.

Ny beräkning av sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

Från och med den 1 juli 2018 höjs taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt tjänstemannaavtalet.
Avtalstext med formler för beräkning av sjukavdrag 

Beställ fler avtal

Som ME-medlem ingår 1 exemplar av ditt kollektivavtal. Om ni önskar fler exemplar så går det att beställa via vårt lager. Pris för medlem 75 kr och icke medlem 150 kr.
Beställ här

Relaterat innehåll

Datum för lönerevision

Lönetabeller

Karensavdrag

Uppdaterad den 24 augusti 2020

Mer om kollektivavtalen

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA) innehåller avtalade löneökningar, nya arbetstidsregler och en tydligare regel om vilken lön som gäller för kranförare som jobbar mot ackordslag. Avtalet löper mellan 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.

Tjänstemannaavtalet 1 maj 2017-30 april 2020

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.