user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kollektivavtal

Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Mer om kollektivavtalen

Entreprenadmaskinavtalet

Det nya Entreprenadmaskinavtalet innehåller avtalade löneökningar för de kommande tre åren, nya arbetstidsregler och en tydligare regel om vilken lön som gäller för kranförare som jobbar mot ackordslag.

Tjänstemannaavtalet 1 maj 2017-30 april 2020

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.

Treårigt gruvavtal i hamn

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit ett treårigt Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin. Det är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent, vilket innebär att medlemsföretagen redan nu vet vilka lönekostnader de kommer att ha de kommande tre åren.