user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Offentlig upphandling – Bygg- och anläggningsentreprenader

Entreprenadjuridik

Beskrivning

Har du rätt kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling?

Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12. Dessutom går vi igenom praktiska exempel – ur leverantörens synvinkel – för att öka förutsättningarna att vinna upphandlingar och få fler uppdrag.

Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskaper om offentliga upphandlingar ur leverantörens synvinkel
 • Kunskap för att bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling
 • Kunna skriva korrekta anbud och därmed vinna nya marknadsandelar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetare med anbud och vill göra affärer med offentliga beställare som ex. stat och kommun.

Utbildningens innehåll

 • Hur annonseras upphandlingar
 • Förbereda upphandling och anbud
 • Skillnad på olika typer av upphandlingar
 • Vilka frågor får man ställa till den upphandlande myndigheten?
 • Krav upphandlare kan ställa på entreprenören
 • Kvalificering och utvärdering av anbud
 • Får den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna?
 • Rätten att åberopa ett annat bolags kapacitet i en upphandling
 • Regler för överprövning

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått en grundutbildning i entreprenadjuridik, exempelvis Entreprenadjuridik 1 eller AB 04 och ABT 06 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt.

Utbildningslängd

1 dag

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig.

Pris

Medlemspris: 3 900 kr

Pris för ej medlem: 4 500 kr

Anmäl dig här