user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Hyra av maskin - med eller utan förare

  Ska ni hyra in eller hyra ut maskiner med eller utan förare? Kom i så fall ihåg att definiera vad som är avtalat mellan er och den andra parten. Vi har färdiga hyresvillkor och avtalsbekräftelser som ni kan använda.
 • Standardavtal vid köp och reparation av maskin

  Använd standardavtal vid köp och reparation av maskiner. På så vis minskar du dina risker. Men kom ihåg att om ett standardavtal ska gälla måste ni hänvisa till det i ert avtal.
 • Vad som gäller vid auktioner

  När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.
 • Garanti och reklamation vid maskinköp

  När du köper en maskin och den visar sig ha ett fel har du enligt köplagen två år på dig att reklamera felet. Men vänta inte med att reklamera ett fel, då kan du förlora dina rättigheter till prisavdrag eller möjligheten att få köpet upphävt.
 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.
 • Lagpunkten och branschlaglista

  Som företagare är det viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Som medlem i Maskinentreprenörerna kan du dra nytta av förmånliga erbjudanden från Lagpunkten.
 • Uppdrag i Norge - handelshinder

  Svenska maskinentreprenörer hittar allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.
 • Arbete hos en privatperson (konsument)

  När en maskinentreprenör utför arbete åt en privatperson gäller konsumentlagstiftningen som är en tvingande lagstiftning till förmån för konsumenten. Håll koll på reglerna - det påverkar dina möjligheter att få betalt.
 • Avtal och regler kring egna entreprenader

  De som utför egna entreprenader eller funderar på att börja utföra egna entreprenader bör sätta sig in i de regelverk som styr entreprenader. Det handlar om AB 04 och ABT 06.
 • Fakta om ÄTA-arbeten

  I AB 04 finns regler som gör klart att en entreprenör både är berättigad och skyldig att utföra så kallade ÄTA-arbeten (ändringar och tillägg). Detaljer runt detta hittar du i AB 04 2 kap § 3.
 • Standardavtal entreprenader AB 04 och ABT 06

  Kom överens om vilka avtalsvillkor som ska gälla vid en entreprenad. Villkoren finns inte reglerat i lag så vid en tvist utgår domstolen från vad parterna avtalat. Använd er därför av branschens standardavtal. De två vanligaste är AB 04 och ABT 06.
 • Avrådan

  Avrådan ska vara skriftlig och finnas med i avtalet. Annars finns det risk för att man inte får betalt eller riskerar att behöva åtgärda fel längre fram.
 • Aktieägaravtal

  När flera personer är delägare i ett aktiebolag är det lämpligt att parterna ingår ett aktieägaravtal med varandra för att undvika att oklarheter och problem uppstår mellan delägarna.
 • Branschens standardavtal

  Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.
 • Avtal och köp

  I din verksamhet ingår du löpande avtal med andra parter och det lönar sig alltid att vara tydlig inför avtalsslutande. Här hittar du den information du behöver.