user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Leverantör åt Trafikverket

  ME och Trafikverket arbetar kontinuerligt för att göra det lättare för ME-medlemmar att lämna anbud i Trafikverkets upphandlingar. I Trafikverkets inköpstidplan kan du hitta projekt som lämpar sig för mindre och medelstora företag.

 • Branschens standardavtal

  Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.

 • Aktieägaravtal för er som delägare

  Ta fram ett aktieägaravtal om ni är flera personer som är delägare i ett aktiebolag. Då undviker ni att det uppstår oklarheter och problem emellan er som är delägarna.

 • Garanti och reklamation

  En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.

 • Uppdrag i Norge - handelshinder

  Svenska maskinentreprenörer hittar allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.

 • Avtal med underentreprenör

  Anlitar du underentreprenörer som utför en del av arbetet? Ha alltid ett skriftligt avtal på plats innan arbetet startar. Då minimerar du dina risker och kan föra vidare krav från beställare till underentreprenören.

 • Vad som gäller vid auktioner

  När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.

 • Nätauktioner – det här ska du tänka på

  Köp av varor via auktion på internet innebär ofta en risk. Som köpare bör du alltid göra noggranna övervägningar inför ett köp på en nätauktionssida. Se också till att vara väl påläst genom att ta del av auktionsbolagens köpevillkor.

 • Standardavtal vid köp och reparation av maskin

  Använd standardavtal vid köp och reparation av maskiner. På så vis minskar du dina risker. Men kom ihåg att om ett standardavtal ska gälla måste ni hänvisa till det i ert avtal.

 • Lagpunkten och branschlaglista

  Det är viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Som medlem i Maskinentreprenörerna kan du dra nytta av förmånliga erbjudanden från Lagpunkten.

 • Standardavtal entreprenader AB 04 och ABT 06

  Kom överens om vilka avtalsvillkor som ska gälla vid en entreprenad. Villkoren finns inte reglerat i lag så vid en tvist utgår domstolen från vad parterna avtalat. Använd er därför av branschens standardavtal. De två vanligaste är AB 04 och ABT 06.

 • Vad kan du göra när materialpriserna går upp?

  När kostnaderna för material eller drivmedel stiger under pågående entreprenad kan det vara slitsamt att sitta fast i ett givet pris. Här får du veta hur rätten till prisjustering är reglerad i branschens standardavtal och vilka andra möjligheter du har att påverka situationen.

 • Prisreglera vid offentlig upphandling – går det?

  Skenande priser på material och drivmedel väcker frågor kring möjligheten att prisreglera. När ett entreprenadkontrakt eller ramavtal tillkommit genom offentlig upphandling är rätten till prisreglering begränsad.

 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.

 • Konsumenttjänstlagen – vid arbete hos privatperson

  När en maskinentreprenör utför arbete åt en privatperson gäller konsumentlagstiftningen som är tänkt att skydda konsumenten. Här får du koll på vad som gäller för dig som företagare.

Miljölagar vid entreprenadarbeten

Det finns en rad miljöbestämmelserna som entreprenörer och förare av entreprenadmaskiner ska känna till. Här får du en kortfattad beskrivning av de regler som finns för att skydda miljön och kulturlämningar.

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.