user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Lagbevakning

  Som företagare är det viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Som medlem i Maskinentreprenörerna kan du dra nytta av flera förmånliga erbjudanden från Lagpunkten.
 • Uppdrag i Norge - handelshinder

  Svenska maskinentreprenörer finner allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.
 • Garanti och reklamation

  En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.
 • Tvingande lagstiftning inom konsumententreprenader

  Konsumenttjänstlagen är en tvingande lagstiftning till förmån för konsumenten, där utgångspunkten är att näringsidkaren är fackman i sin utövning. Maskinentreprenörerna (ME) har därför sammanställt en informationsfolder i ämnet. Foldern tydliggör parternas rättigheter och skyldigheter.
 • Avtal och regler kring egna entreprenader

  De som utför egna entreprenader eller funderar på att börja utföra egna entreprenader bör sätta sig in i de regelverk som styr entreprenader. Det handlar om AB 04 och ABT 06.