user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Remisser och svar

Vi arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

Uppdaterad den 4 december 2020