user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Remisser och svar

Vi arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

 

2021

 

Infrastrukturdepartementet

Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037  (pdf 74 kB)

Infrastrukturdepartementet

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (pdf 101 kB)

Finansdepartementet

Maskinentreprenörernas remissyttrande över Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf 36 kB)

Infrastrukturdepartementet

Säkerhetshöjande åtgärder på och vid väg (pdf 144 kB)

2020

Regeringskansliet

Samarbete mellan skola och näringsliv är nyckeln till efterfrågad utbildning för framtiden (pdf 105 kB)

Finansdepartementet

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll

Miljödepartementet

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Genomförande av reviderade EU-direktiv gällande avfallsområdet 

2019

Finansdepartementet

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

2018

Miljö- och energidepartementet

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Vägar till hållbara vattentjänster

2017

TRV och storstadskommunernas upphandlingskrav 

Storstädernas gemensamma krav vid upphandling 

Maskinentreprenörernas remissvar gällande Krav vid upphandling av entreprenader

Fordonsbeskattning 

Maskinentreprenörernas svar på promemoria om fordonsskatt och bilförmån

Promemoria fordonsskatt

Promemoria bilförmån

Uppdaterad den 6 maj 2021